Steenwijkerland Textiel Sorteer Centrum (TSCS)

In het TSCS wordt textiel gesorteerd, welke door Reshare ingezameld wordt door de gemeente Steenwijkerland o.l.v. de ROVA.
Er is een wereldwijd een overaanbod aan goede en tweedehands textiel. Tot en met 2014 werd de ingezamelde kleding vooral verkocht aan het buitenland. Echter in het kader van duurzaamheid is het goed dat tweedehands kleding in onze regio blijft. Hier werken 5 betaalde medewerkers en veel vrijwilligers, het is geen winkel en niet vrij toegankelijk.
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De gemeentes zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. We hebben met hen een fantastische start mogen maken op 17 november 2014. De aangeleverde textiel wordt gesorteerd in vodden, draagbare kleding én zeer goede (merk)kleding. Helaas vinden we vuil en afvalzakken tussen het textiel. Dit resulteert er in dat we deze ‘besmette’ kleding niet meer kunnen gebruiken.