Goede Doelen

Vanaf 2010 dragen onze medewerkers Goede Doelen voor, tijdens onze plenaire vergadering worden er vijf uitgekozen. Aan het eind van het jaar wordt een percentage van de omzet evenredig verdeeld over deze vijf Goede Doelen.

__________________________________________________________________________________________________

Goede Doelen 2017

_______________________________________________________________________

Vijf cheques elk ter waarde van € 2000,-  overhandigd, uitreiking cheques Goede Doelen 2016

Voorzitter Max Gras van Stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o. begroette vrijdagochtend 03-03-2017 de vertegenwoordigers van vijf organisaties in het Eethuisje in Tuk.

De medewerkers van Stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o. dragen deze doelen vanuit hun betrokkenheid aan, de aanwezigheid van deze medewerkers werd op prijs gesteld door de vertegenwoordigers van de vijf goede doelen.

Voor 2016 is het dierenasiel ‘De Kluif’, het Alzheimer Café in Steenwijkerland, Stichting Hulphond Nederland, KWF Kankerbestrijding en de Stichting Fier & Food Academy gekozen.

Na een inleidend woord van de voorzitter, lichtten de vertegenwoordigers toe wat hun organisatie doet en waarvoor het geld zou kunnen besteed worden.

De voorzitter van de Kluif gaf aan dat ca. 300 dieren in het afgelopen jaar zijn opgevangen. 50 vrijwilligers geven de katten en honden in het asiel aandacht en goede zorg. Er wordt steeds geprobeerd de dieren te herplaatsen. Het geld is bestemd voor een nieuwe kattenflat.

Het Alzheimer Café brengt in Steenwijk en in de kleine kernen tijdens bijeenkomsten mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden met elkaar in contact. Daarnaast zijn zij actief om brede voorlichting te geven zo ook op scholen. In Steenwijk zetten zij zich in om onze gemeente ‘dementie vriendelijk’ te maken. Hiervoor zal het geld gebruikt worden.

De vertegenwoordiger van de Stichting Hulphond Nederland vertelde enthousiast hoe belangrijk voor mensen in een rolstoel, met PTSS maar ook voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand een hulphond kan zijn. Opleiding en inzet van de honden moeten voornamelijk worden gefinancierd door donateurs.

De vertegenwoordigster van het KWF Kankerbestrijding wees erop dat 1 op de 3 mensen in aanraking komt met kanker, hetzij direct getroffen of in de naaste omgeving. Er is nog steeds veel geld nodig voor onderzoek en voor ontwikkeling van een humanere  behandeling, deze cheque is meer dan welkom.

Stichting Fier is een landelijke organisatie die slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties behandelt. De Fier en Food Academy wil deze cliënten een basis bieden voor goede kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Door het leren en reëel werken in bakkerij en restaurant  worden belangrijke vaardigheden geoefend.

De stichtingen waren blij verrast en waardeerden deze donatie van € 2000,-  van Stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o. zeer.

_______________________________________________________________________

Uitreiking cheques Goede Doelen 2015

Op maandag 25 januari 2016 begroette Max Gras, de voorzitter v an de Kringloopwinkels Steenwijk e.o., een grote groep vertegenwoordigers van 6 instellingen in de winkel in Tuk.

Vanaf 2010 wordt na het afsluiten van het jaar een percentage van de omzet gelijkelijk verdeeld over de Goede Doelen. Vanuit hun betrokkenheid brengen de medewerkers deze Goede Doelen in en kiezen democratisch. Voor 2015 zijn de Hersenstichting, Stichting Vluchteling, Jeugdsportfonds regio Overijssel, de SOOS in Steenwijk, Verband voor Afrika in Steenwijk en Kopje Cultuur in Steenwijk als Goed Doel gekozen.

In zijn welkomstwoord wees Max Gras erop dat de Kringloopwinkel ook haar omgeving wil steunen, naast het geven van een tweede kans voor de goederen en ook de mensen een mogelijkheid biedt voor participatie. Dankzij de grote inzet van de vrijwilligers en de vele klanten die goederen brengen en halen, is dit ook weer in  2015 mogelijk geweest.

Max Gras mocht elke organisatie een cheque t.w.v. € 2500,- overhandigen.

Nog duidelijk verrast door dit bedrag gaven de vertegenwoordigers informatie over inzet en de werkwijze van hun organisatie. Juist omdat zij van de overheid weinig tot geen subsidie ontvangen, benadrukten zij hun waardering voor de donatie en spraken hun dank uit.

Zo kan weer verbandmateriaal naar Zambia vervoerd worden, de Hersenstichting zal kijken waar de donatie in onze regio goed besteed kan worden, Kopje Cultuur kan investeren voor leuke activiteiten voor het hele gezin tijdens het jaarlijks gratis evenement in het tweede weekend in september, in de SOOS kunnen de vrijwilligers weer vooruit om hun leden creatieve, recreatieve en gezellige activiteiten te bezorgen, het Jeugdsportfonds kan zeker weer ca. 25 kinderen uit Steenwijk sport, gecombineerd met cultuur, laten ervaren, dit is zó belangrijk voor hun ontwikkeling. Wat het sporten van kinderen betreft, ligt Steenwijk onder het landelijk gemiddelde.

Stichting Vluchteling kon niet aanwezig zijn, middels een ingebrachte en voorgelezen brief gaven zij toelichting over hun inzet wereldwijd met aangrijpende voorbeelden. Zij spraken hun dank uit en voelen zich gesteund in hun werk voor de vluchteling.

Met een groepsfoto van de erkentelijke aanwezigen en de medewerkers die een doel hebben ingebracht, werd de ochtend afgesloten.

 

Bij Kringloopwinkel Vollenhove werden  10-03-2016 de cheques (t.w.v. € 350,- per stuk) uitgereikt door Max Gras (voorzitter Kringloopwinkels Steenwijk e.o.) aan de vertegenwoordigers van drie Goede Doelen:

* Stichting Hulphond
* Stichting A.L.S.
* Stichting De Zonnebloem

_______________________________________________________________________

Uitreiking cheques Goede doelen 2014

Vrijdag j.l. reikte Max Gras, voorzitter van de Stichting Kringloopwinkels Steenwijkerland e.o., cheques ter waarde van elk € 2000,- uit aan de vijf goede doelen die de medewerkers van de kringloopwinkel Tuk in januari vorig jaar gekozen hadden. In een gezellige ronde met koffie en gebak stelden de vertegenwoordigers van de doelen zich voor en informeerden over hun activiteiten.

 • Namens de Stichting Ben*nie gek vertelde Dicky Heuckeroth over zijn vriend Bennie die al jong  geopereerd moest worden vanwege een hersentumor, in een rolstoel terecht kwam en zelfs moest kiezen tussen of kunnen praten of kunnen eten. Hij koos voor het laatste en zijn stembanden werden verwijderd. Nu communiceert hij via een schootcomputer met toetsenbord en display. Dicky haalde hem over zich in te zetten voor lotgenoten van wie mensen te snel denken dat ze ook verstandelijk gehandicapt zijn. Dat is bepaald niet het geval en zo ontstond de stichting Ben*nie gek. Afhankelijk van giften worden bijzondere activiteiten voor Bennies georganiseerd, o.a. parachute springen. De stichting, nu nog regionaal, wil graag landelijk bekend worden o.a. door haar mooie website. Hij dankte uitbundig voor de cheque.
 • De Voedselbank is bekend in Steenwijkerland en voorziet singels en gezinnen elke week van voedselpakketten, zo vertelde Anja Grit. Ze was blij, dat de Voedselbank voor de tweede keer een cheque kreeg.
 • Peter Roth, voorzitter van dierenasiel en –pension De Kluif, vertelde heel blij te zijn met de cheque vanwege de verhuizing en het nieuwe onderkomen in Witte Paarden.
 • Connie van Galen en Klasien van den Hof vertelden over de Steenwieker Toornrun, een jaarlijks evenement in Steenwijkerland waarbij vrijwillige motorrijders gehandicapten meenemen voor een spectaculaire tocht.
 • Ook de Dierenambulancezorg Zuidwest Drenthe kreeg voor de tweede keer een cheque en was daar weer heel blij mee, zo de reactie van Jan Kroezen en zijn team.

Max Gras benadrukte dat anders dan de drie nationale doelen in Vollenhove, in Steenwijk sprake was van vijf lokale doelen, van wie de Voedselbank het meest verwant is. Door wederzijdse berichtgeving op website en Facebook versterken we elkaar, wat mensen die wat hulp kunnen gebruiken ten goede komt, aldus de voorzitter.  Hij maakte duidelijk dat dit mooie bedrag door klanten bijeen is gebracht, onder wie misschien de aanwezige vertegenwoordigers. Dat bleek het geval te zijn.
_______________________________________________________________________

Uitreiking cheques Goede Doelen 2013

Vrijdagmorgen 31 januari j.l. begroette Max Gras, voorzitter van de Stichting Kringloopwinkels Steenwijk-Vollenhove, vertegenwoordigers van de vijf goede doelen die de medewerkers van de winkel in Tuk begin dit jaar gekozen hadden uit een lijst van door hen ingebrachte doelen. Ze werden ontvangen met koffie en gebak in het restaurant op de bovenverdieping. In zijn toespraakje memoreerde hij de twee doelstellingen van hergebruik en aanbieden van sociale werkgelegenheid. Hij benadrukte de democratische procedure van het kiezen van de doelen en noemde die de derde doelstelling van de winkel. Bij elke uitreiking van de cheque stond hij even stil bij het sympathieke werk van de betreffende stichting of vereniging met hun vele vrijwilligers. Na ontvangst gaven de blij verraste vertegenwoordigers een korte toelichting op wat met het geld gedaan gaat worden. Dat leverde ontroerende momenten op bij de verhalen over zieke of overleden kinderen die aandacht krijgen of herdacht worden. In Steenwijk kregen de goede doelen de kans om in het kader van 10 jaar Boterweg zich te komen presenteren in de winkel. Daar is gretig gebruik van gemaakt.
De cheques, elk ter waarde van 2500 euro, gingen naar:

 • Stichting Ambulance Wens, die een wens van terminale patiënten vervult met 120 vrijwilligers en vijf eigen ambulances.
 • Vereniging Gehandicapten Vervoer Steenwijk e.o. De naam spreekt voor zich.
 • Stichting Haarwens, die ervoor zorgt dat kinderen die vanwege een medische behandeling of andere oorzaak kaal zijn geworden, een pruik van echt haar kunnen dragen. Als tegenprestatie werd een oorkonde overhandigd, die naast het restaurant komt te hangen.
 • Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker, die gezinnen met kinderen met kanker steunt en begeleidt. De bekende kanjerketting werd getoond, die kinderen maken tijdens hun behandeling.
 • Stichting Voorbije Toekomst te Tuk, die een monument wil oprichten op de begraafplaats aan de Meppelerweg voor ouders van een doodgeboren kindje. Met deze gift erbij lukt dat en de onthulling zal 8 maart a.s. plaatsvinden.

Tot slot werd iedereen succes gewenst en bedankte de voorzitter de improviserende medewerkers die zorgden voor een goed verloop van deze stijlvolle uitreiking.

De uitreiking van de drie cheques in Vollenhove is a.s. vrijdag 7 februari in de Kringloopwinkel Vollenhove, Kerkstraat 15-17.
Vrijdag 08-02-2013 om 11.00 u in de Kringloopwinkel Steenwijk
_____________________________________________________________________

Uitreiking cheques Goede doelen 2012

In 2012 stelde het bestuur een bedrag van € 7000,- beschikbaar voor 8 goede doelen: vijf in de kringloopwinkel Steenwijk en drie in de winkel van Vollenhove.

De cheques in Steenwijk zijn voor:

 • De Stichting Voedselbank Steenwijk: € 1560,- uitbetaald in natura.

 • De Souzastichting Steenwijk die weeskinderen in Zimbabwe steunt: € 1240,-

 • Stichting Vrienden van Congo Wilhelminaoord voor een onderwijsproject voor straatkinderen: € 1000,-

 • De Stichting Water Giethoorn voor waterputten in Noord-Ethiopië: € 850,-

 • De Stichting Ayuda Maya uit Steggerda voor waterprojecten in Guatemala: eveneens € 850,-

De cheques in Vollenhove zijn gegaan naar:

De Stichting VKS (Volwassenen, Kinderen, Stofwisselingsziekten), het Lilianefonds en de stichting KNGF voor blinde-geleidehonden. Elk 500 euro.
____________________________________________________________________

Uitreiking cheques Goede doelen 2011

De verdeling van het beschikbare bedrag van 9000 euro is als volgt.

 • Zeehondencrèche Lenie ’t Hart in Pieterburen krijgt een cheque t.w.v. € 2175,-Deze zal op verzoek van de crèche ter plekke worden uitgereikt tijdens een bezoek  aan de zeehondencrèche.
 • De stichting Nahid krijgt een cheque t.w.v. € 1815,- voor haar vrouwenhuis in Kabul.
 • Europa Kinderhulp Overijssel ontvangt een cheque t.w.v. € 1765,-
 • Zuster Lies op de Weegh ontvangt een cheque van € 1745,- voor het gehandicaptenhuis in Burundi.
 • De Stichting Mont Ventoux ten slotte ontving al een cheque t.w.v. €1500,- ten behoeve van kankerbestrijding.

In een spannende verkiezing tijdens de vergadering van de Adviesraad van de Kringloopwinkel kozen dertig medewerkers vijf nieuwe doelen voor 2012 uit de 17 door hen ingebrachte goede doelen. De democratische procedure maakt de betrokkenheid duidelijk van de medewerkers bij deze jaarlijkse actie van de kringloopwinkel en ook die van de klanten: in totaal werden 101,6 kilo knikkers gewogen.

De Voedselbank Steenwijkerland kreeg de meeste stemmen. Verder werden gekozen de Stichting Water Giethoorn voor het aanleggen van waterputten in Noord-Ethiopië, de Stichting Vrienden van Congo Wilhelminaoord voor onderwijs aan straatkinderen in Kincole, de Stichting Ayuda Maya Steggerda voor een waterproject in Guatamala en de Stichting Souza Steenwijk voor steun aan weeskinderen in Zimbabwe.

Ongewild maakt deze keuze ook de regionale betekenis van de kringloopwinkel in Tuk duidelijk. Het bestuur bedankt een ieder voor haar of zijn bijdrage en verwacht na de uitbreiding van de winkel een vergroting van de regionale aantrekkingskracht. In maart zal de uitslag van de goede doelenactie van de kringloopwinkel Vollenhove bekend worden.
_____________________________________________________________________

Uitreiking cheques Goede doelen 2010

In ons jubileumjaar 2010 (20 jarig bestaan) hebben onze vrijwilligers aangegeven graag wat voor “Goede doelen” te willen doen, maar welke dan en hoe organiseren we dat?

Welnu tijdens één van onze Adviesraad vergaderingen hebben alle medewerkers een goed doel aangedragen. Na stemming hierover kwamen er vijf uit met de meeste stemmen. Van Wetland Wonen, woningcorporatie in Steenwijkerland en Zwartewaterland, hebben we plastic buizen en knikkers geleend. Zo kon elke betalende klant een knikker gooien in de buis van het doel welke hij/zij belangrijk vond. Steeds hebben we gewogen en aan het eind van 2010 hadden we een finale stand:

De winnaar werd het project Schooltje Afrika in Gambia, waarvoor de familie Jongeneel, vrijwillige medewerkers van Musea Vledder, zich inzet. Zij werden verblijd met €2500,-. Namens hen werd de cheque in ontvangst genomen door KLW’er Gretha Kroek, zij kwam met dit doel, en Erna Plenter van museum Valse Kunst in Vledder.Op de tweede plaats eindigde de Dierenambulance uit Meppel. Is er een dier in nood? U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week bellen en de ambulance schiet te hulp. Willy Santingh en Jan Kroezen waren blij met de cheque van €2140,- en zeiden het geld goed te kunnen gebruiken.Goede derde werd het Riemkehuis van de stichting Terminale thuishulp NWO met een bedrag van € 2020,-. Dit hospice in Steenwijk biedt terminaal zieken en hun naasten (ook de mantelzorger) begeleiding en ondersteuning in de laatste levensfase. Voorzitter J. Ensing en penningmeester W. Engels namen de cheque in ontvangst.Bijna ex aequo op vier en vijf eindigden het project Water voor Water en de Service Dogs. Eerstgenoemd project gaat uit van de Stichting GoTogo die in Togo, West-Afrika, werkzaam is met het slaan van waterputten. Met het bedrag van €1680,- kan een waterput gerealiseerd worden in een regio die nauwelijks schoon drinkwater kent. Mevr. P. Versteegh, onbezoldigd directeur van de stichting, kreeg de cheque overhandigd.Service Dogs, voluit Stichting Personal Service Dogs, stelt kosteloos hulphonden in bruikleen aan mensen met een motorische beperking. Mevr. T. Roelofsma was heel blij met het bedrag van 1660,- euro.Deze actie is ons zo goed bevallen, zoveel positieve reacties van onze klanten en onze medewerkers dat wij deze in 2011 weer zullen herhalen.

_______________________________________________________________________

Wij houden van delen