Kringloopwinkel Steenwijk, uitreiking cheques goede Doelen 23-02-2023!

Uitreiking cheques Goede Doelen Kringloopwinkel Steenwijk 23-02-2023

Goede Doelen cheque t.w.v. € 2500,00 voor Stichting HULPHOND

Signaleringshond
Een Epilepsie-hulphond is een signaleringshond die erop getraind is om te handelen als zijn baas een aanval krijgt en hem helpt tijdens en na de aanval. Hierdoor biedt de hulphond een groot gevoel van veiligheid en vermindert de afhankelijkheid van anderen. Bovendien kan een Epilepsie-hulphond letsel voorkomen doordat sommige honden hun baas tijdig waarschuwen voor een op handen zijnde aanval. Doordat dit de cliënt zelfvertrouwen en rust geeft, kunnen de epileptische aanvallen afnemen in hevigheid en/of frequentie. Met deze € 2500,00 wordt de basisopleiding bekostigd voor een hulphond.

Goede Doelen cheque t.w.v. € 2500,00 voor Stichting ADRA

Stichting ADRA
Adventist Development Relief Agency (ADRA) helpt in noodsituaties en verbetert op duurzame wijze de levensomstandigheden van kwetsbare groepen mensen. Dit doen we samen met vrijwilligers, partnerorganisaties, plaatselijke ADRA vestigingen en lokale gemeenschappen. Zo dragen wij structureel bij aan de zelfredzaamheid van personen en gemeenschappen in rampgebieden, kwetsbare partnerlanden.

Het geld is bestemd voor de mensen in het aardbevingsgebied in Syrië, daar waar hulp hard nodig is!

Door rekening te houden en samen te werken met lokale gemeenschappen, organisaties en overheden zijn we in staat relevante programma’s op te zetten. Onze directe aanpak maakt onmiddellijke hulp mogelijk in tijden van crisis. En vormen we een sterke partnerschap met de gemeenschappen die we dienen. Zo raakt ons werk miljoenen levens over de hele wereld.

Goede Doelen cheque t.w.v. € 2500,00 voor Stichting Lichen Sclerosus

Wat is Lichen Sclerosus?

Lichen sclerosus is een chronische, inflammatoire, niet-infectieuze ziekte van de huid, die overal op de huid kan voorkomen, met als voorkeur de anogenitale huid. LS is een aandoening waar je niet makkelijk over spreekt, daardoor zit de aandoening in de taboesfeer! Waardoor patiënten vaak laat naar een arts gaan en behandeling soms te laat gestart wordt. Doel van de stichting is om zoveel mogelijk patiënten met Lichen Sclerosus te bereiken en er meer bekendheid aan te geven. Te informeren over het ziektebeeld en te voorzien in lotgenotencontact.
Het geld wordt gebruikt voor onderzoek door een patholoog.

Goede Doelen cheque t.w.v. € 2500,00 voor Stichting Schutterswoerthe TUK

Een kaal grasveld gaat een kleurrijke ontmoetingsplek in Tuk worden ‘voor meer verbinding in de wijk’. Een buurtonderzoek toonde aan dat de omwonenden graag een groene invulling wilden met meer bomen en struiken. Die wens wordt in de nieuwe inrichtingsplannen ingewilligd. Er komen ook veel bloemen en fruitbomen, het wordt hierdoor veel kleurrijker, schoolkinderen gaan helpen met plukken van fruit.

Er zijn veel gesprekken gevoerd en kinderen hebben zelfs hun ideeën getekend. Doel is dat het veld door iedereen gebruikt kan worden. Zo komen er ook speelelementen voor kinderen en bankjes voor ouderen om op te zitten. Men hoopt dat mensen straks deze plek opzoeken en dat hierdoor bewoners meer bij elkaar komen. Verbintenis in de wijk creëren, dat is belangrijk! De officiële opening van deze ontmoetingsplek is op 13 mei 2023.

Deel dit bericht