Bericht KNGF, Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds

Bericht KNGF:
 
Beste Spaarders,
Het blijft elke dag weer een feest om te zien dat mensen bezig zijn om fanatiek doppen te sparen en in te zamelen! Door het enthousiasme en de motivatie om meer kilo’s doppen te sparen krijgen we nog dagelijks vragen over of een dop of deksel nu wel of niet mag worden ingeleverd.
 
Onze doppenactie betreft enkel harde doppen en deksels.
 
Deksels van bijvoorbeeld yoghurt-emmers, tabaksbussen, saladebakjes et cetera vallen daar dus niet (meer) onder!
Eén toevoeging is bijvoorbeeld dat de doppen en deksels niet groter mogen zijn dan 15 cm. doorsnede.
Er zijn zo veel doppen en deksels in omloop dat we ze bij lange na niet allemaal kunnen weergeven. Als er aan de richtlijnen gehouden wordt dan kan er niks misgaan.
Uiteraard zijn deze richtlijnen ook te vinden op onze website: www.geleidehond.nl/doppen.
Deel dit bericht