Uitreiking cheques Goede Doelen 2016

Kringloopwinkel Steenwijk doneert aan vijf Goede Doelen!

Vijf cheques elk ter waarde van € 2000,- overhandigd
Voorzitter Max Gras van Stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o. begroette vrijdagochtend jl. de vertegenwoordigers van vijf organisaties in het Eethuisje in Tuk.

De medewerkers van Stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o. dragen deze doelen vanuit hun betrokkenheid aan, de aanwezigheid van deze medewerkers werd op prijs gesteld door de vertegenwoordigers van de vijf goede doelen.
Voor 2016 is het dierenasiel ‘De Kluif’, het Alzheimer Café in Steenwijkerland, Stichting Hulphond Nederland, KWF Kankerbestrijding en de Stichting Fier & Food Academy gekozen.
Na een inleidend woord van de voorzitter, lichtten de vertegenwoordigers toe wat hun organisatie doet en waarvoor het geld zou kunnen besteed worden.

De voorzitter van de Kluif gaf aan dat ca. 300 dieren in het afgelopen jaar zijn opgevangen. 50 vrijwilligers geven de katten en honden in het asiel aandacht en goede zorg. Er wordt steeds geprobeerd de dieren te herplaatsen. Het geld is bestemd voor een nieuwe kattenflat.
Het Alzheimer Café brengt in Steenwijk en in de kleine kernen tijdens bijeenkomsten mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden met elkaar in contact. Daarnaast zijn zij actief om brede voorlichting te geven zo ook op scholen. In Steenwijk zetten zij zich in om onze gemeente ‘dementie vriendelijk’ te maken. Hiervoor zal het geld gebruikt worden.
De vertegenwoordiger van de Stichting Hulphond Nederland vertelde enthousiast hoe belangrijk voor mensen in een rolstoel, met PTSS maar ook voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand een hulphond kan zijn. Opleiding en inzet van de honden moeten voornamelijk worden gefinancierd door donateurs.
De vertegenwoordigster van het KWF Kankerbestrijding wees erop dat 1 op de 3 mensen in aanraking komt met kanker, hetzij direct getroffen of in de naaste omgeving. Er is nog steeds veel geld nodig voor onderzoek en voor ontwikkeling van een humanere behandeling, deze cheque is meer dan welkom.
Stichting Fier is een landelijke organisatie die slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties behandelt. De Fier en Food Academy wil deze cliënten een basis bieden voor goede kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Door het leren en reëel werken in bakkerij en restaurant worden belangrijke vaardigheden geoefend.

De stichtingen waren blij verrast en waardeerden deze donatie van € 2000,- van Stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o. zeer.


Deel dit bericht